Symposium: Begrijpend lezen in een doorlopende lijn

LET OP: DIT SYMPOSIUM IS AL GEWEEST.

Op 11 oktober 2023 verscheen het nieuwe boek van Marita Eskes, Begrijpend lezen in een doorlopende lijn. Ter gelegenheid daarvan organiseerde Pica Congressen een symposium in de Bibliotheek Utrecht.


Begrijpend lezen, jarenlang een apart vak op het lesrooster van scholen geweest, is toe aan een update. Dat de leesresultaten in Nederland dalen en leerlingen steeds meer moeite hebben om met uitdagende, complexe teksten om te gaan, is niets nieuws. Het wordt tijd dat we niet alleen de noodklok luiden, maar ook gezamenlijk iets gaan doen.

Onderzoek leert ons al jaren wat werkt in relatie tot leren, in relatie tot het werken aan tekstbegrip en het verwerven van achtergrondkennis. Toch werken meer scholen aan strategieën dan aan de inhoud van teksten en hebben zij zaakvakken zelden hoog op het prioriteitenlijstje gezet. Maar er is goed nieuws! In Begrijpend lezen in een doorlopende lijn lees én leer je hoe je in de klas en samen met collega’s vormgeeft aan goed onderwijs in tekstbegrip. In een doorlopende lijn, vanuit aandacht voor begrijpend luisteren (1/2) naar begrijpend lezen (3 t/m 8) én met een sterke focus op wereldoriëntatie en kennisverwerving.

Tijdens dit leessymposium word je meegenomen in de nieuwste inzichten rondom het werken aan tekstbegrip middels inspirerende lezingen, een boeiend panelgesprek (voor- en door leraren) en een motiverende afsluiter. Vier je dit leesfeest met ons mee? Laten we de zorgen rondom het leesonderwijs ombuigen naar een positieve, gezamenlijke missie: op naar een lezende generatie!